Phân phối

Chào bác sĩ, tôi 30 tuổi, nam giới, vừa đi khám và phát hiện thận trái có sỏi 8x6mm, tôi rất lo lắng và qua thông tin trên mạng tôi...
read more

Tư vấn miễn phí

Chào bác sĩ, tôi 30 tuổi, nam giới, vừa đi khám và phát hiện thận trái có sỏi 8x6mm, tôi rất lo lắng và qua thông tin trên mạng tôi...
read more